BC KB/UBA Uitwisseling

Het uitwisselingsproject Bijzondere Collecties KB/UBA is inmiddels beëindigd. Eigenlijk was het de bedoeling dat ik het een of ander vast zou leggen op mijn blog. Helaas is dat niet gelukt. Maar — ‘mieux vaut tard que jamais’ — hierbij wil ik alsnog een verslagje publiceren.

De uitwisseling vond plaats tussen weken 15 en 22 (7 april tot 30 mei 2008). Mijn collega van de KB, Jan Maarten de Booij, kwam elke week op dinsdag en woensdag naar de OTM, terwijl ik op donderdag en vrijdag deel uitmaakte van het KB BC balieteam.

Op de eerste dag kreeg ik natuurlijk een algemene rondgang in het KB gebouw. De hoofdingang van de KB bevindt zich op de eerste verdieping. Daar is een drietal balies te vinden: de ontvangstbalie (voor het aanmaken van lenerspassen e.d.), de informatiebalie en de grote uitleenbalie. De afdeling Bijzondere Collecties bevindt zich op de tweede verdieping naast de Leeszaal van Nederland.  In het midden van de Leeszaal van Nederland is ook een informatiebalie geplaatst, maar volgens mij is deze balie niet altijd bemensd.

Jan Maarten stelde me voor aan een groot aantal medewerkers bij verschillende afdelingen — ik noem b.v. de IBL afdeling, de reproductieafdeling (=optische technieken),  het restauratieatelier.  Bij de Bijzondere Collecties maakte ik kennis met andere leden van het BC balieteam, met de meeste conservatoren, en de magazijnmedewerkers.

Na een relatief korte inwerktijd draaide ik al snel mee als (natuurlijk niet helemaal volwaardige) baliemedewerker. De materie en vele werkprocessen waren mij natuurlijk niet vreemd, maar vanzelfsprekend zijn er ook verschillen. Als voorbeeld noem ik het feit dat de gebruiker geen banden uit de BC magazijnen zelf kan aanvragen (zoals dat bij ons wel het geval kan via de OPC). Er zijn aanvraagbriefjes aan de balie, die door de gebruiker worden ingevuld. Vervolgens wordt de band (of het handschrift) door de baliemedewerker in LBS4 aangevraagd. Binnen maximaal een half uur brengt een magazijnmedewerker de gewenste werken naar de balie, waar ze in gesloten kluiskasten voor de klant worden bewaard.

Ook andere processen (b.v. reproductieopdrachten) zijn bij de KB anders georganiseerd. Jan Maarten vond dat wij aan de OTM balie een veel grotere ‘papierwinkel’ hebben, en ik geef hem geen ongelijk..

Een ander verschil is dat de beschikbaarstelling van originele kranten valt onder de taken van het BC balieteam. Veel krantenmateriaal is beschikbaar op microfiche of -film, en er is een groot dagbladendigitaliseringsproject (http://www.kb.nl/hrd/digi/ddd/index.html) gaande, maar toch is er nog veel vraag naar originele kranten (historisch zowel als recent). Omdat dit veelal kwetsbaar materiaal betreft (grote formaten, papier van slechte kwaliteit), is er gekozen om dit material via de balie Bijzondere Collecties beschikbaar te stellen. Deze taak kan nogal tijdrovend zijn (voor het inzien van b.v. meerdere maanden van een dagblad vertaalt zich dat natuurlijk in het aanslepen van een aanzienlijke stapel zware en omvangrijke banden!). Deze banden komen uit een apart krantenmagazijn en worden op speciale planken in de leeszaal bewaard voor de klant.

Zo zijn er natuurlijk nog meer interessante details te vertellen, maar zo langzamerhand wordt deze blog veel en veel te lang. Ik zal het voor nu hierbij houden.

P.S. Velen van jullie zullen het al gezien hebben, maar hieronder plaats ik nog de link naar het stukje over de uitwisseling dat op 29 mei in UBA E-informatie is verschenen:

http://diensten.uba.uva.nl/blogs/uba-e-informatie/?p=379

Advertenties

RSS is veelbetekenend..

Mathematics: Root-sum-square

Technology: Rich Site Summary, RDF Site Summary, Radio Service Software

Science: Residual sum of squares

Medicine: recombination signal sequence, repetitive stress syndrome, Russel-Silver syndrome

Political Organizations: Rashtriya Swayamsevak Sangh Society: Regional Spatial Strategy, Regional Security System, Royal Statistical SocietySchool: Red Swastika School (Singapore), Riverside Secondary School (Windsor, Ontario, Canada)

Met dank aan: Wikipedia

prijsvraag

Het schijnt niet op te schieten met mijn prijsvraag (zie mijn allereerste bericht: eerste poging). Of niemand leest mijn Blog (sniff) of de vraag is gewoon te moeilijk.. Hoe het ook zij, daar laat ik het bij.

Basler Fasnacht

baslerfasnacht.jpegbaslerfasnacht.jpegWaggis aan dr Basler Fasnacht

Stephanie Yavelow zingt

Eerste poging

en meteen een quizvraagje: wie o wie? De ‘prijs’ voor de eerste collega (SPOETNIK team uitgezonderd natuurlijk) die de identiteit van deze blogger raadt moet ik nog verzinnen, maar — go alvast your gang!